Profesionalne usluge dizajna logotipa - logo dizajn

BM Make up logo dizajn

Logo dizajn usluge izrade logotipa - logo dizajn

KLIJENT

BM Make up, Beograd

ZADATAK

Glavni zadatak dizajna logotipa za Bobanu Mojsilović predstavljalo je vizuelno oblikovanje logotipa sa motivom koji automatski implicira samu delatnost.

STATUS

Logotip je uspešno realizovan.

Korišćene veštine

Korišćena znanja

Corel Draw X5
Adobe Photoshop CC
Izrada logotipa za firme, sajtove, grupe, agencije i pojedince - logo dizajn
Porucite izradu logotipa odmah - Logo dizajn