Profesionalne usluge dizajna logotipa - logo dizajn

Boutique Zone logo dizajn

Logo dizajn usluge izrade logotipa - logo dizajn

KLIJENT

Boutique Zone, Beograd

ZADATAK

Glavni zadatak je predstavljalo kalo na elegantan, a sa druge strane umetnički način prikazati stilizovano slovo Z iz dva dela koji se međusobno dopunjuju – kao delovi garderobe .

STATUS

Logotip je uspešno realizovan.

Korišćena znanja

Korišćena znanja

Corel Draw X5
Adobe Photoshop CC
Izrada logotipa za firme, sajtove, grupe, agencije i pojedince - logo dizajn
Porucite izradu logotipa odmah - Logo dizajn