Profesionalne usluge dizajna logotipa - logo dizajn

Medhel logo dizajn

Logo dizajn usluge izrade logotipa - logo dizajn

Klijent

Medhel management, Subotica

ZADATAK

Akcentat izrade logotipa za kompaniju Medhel management bio je stilizacija pocetnog slova M kao glavnog motiva, koji se razlaze na 3 glavne forme – vrste usluga koje kompanija pokriva. Korporativni izgled daje dodatnu notu ozbiljnosti i pozicionira logo prema ciljnoj grupi.

STATUS

Logotip je uspešno realizovan. Klijent je zadovoljan dizajniranim logotipom i poverio nam je izradu vizitkartica i flajera.

Korišćena znanja

Corel X5
Adobe Photoshop CC
Izrada logotipa za firme, sajtove, grupe, agencije i pojedince - logo dizajn
Porucite izradu logotipa odmah - Logo dizajn