Profesionalne usluge dizajna logotipa - logo dizajn

BootCamp Challenge logo dizajn

Logo dizajn usluge izrade logotipa - logo dizajn

Klijent

BootCamp Challenge, Montenegro

ZADATAK

Izrada BootCamp Challenge logotipa je obuhvatala stilizaciju vojničke čizme kao glavnog motiva i simbola ove manifestacije..

STATUS

Logotip je uspešno realizovan.

Korišćena znanja

Corel X5
Adobe Photoshop CC
Izrada logotipa za firme, sajtove, grupe, agencije i pojedince - logo dizajn
Porucite izradu logotipa odmah - Logo dizajn