Profesionalne usluge dizajna logotipa - logo dizajn

Proces izrade logoa

Logo dizajn usluge izrade logotipa - logo dizajn

Proces izrade logoa

Ceo proces usluge izrade logotipa traje do 7  dana. Rad se odvija u fazama.

 

1. Obrada smernica klijenta 

U prvoj fazi izrade logoa vam šaljemo sistematizovana i već formulisana pitanja prema kojima stičemo sliku o tome šta tačno želite po pitanju izgleda logoa, kakav stil želite, kakve boje biste želeli da bude vaš logo, i sve ono što može da nam koristi kako bi stekli utisak o tome kakav tačno logo želite.

 

2. Izrada predloga dizajna logotipa

U drugoj fazi se bavimo izradom logotipa prema primljenim smernicama. Nemamo nekih ograničenja, za nas je rad zadovoljstvo i u tom smislu kreiramo više rešenja logotipa, a minimum 5-6 različitih predloga logoa. Želimo da što više istražimo materiju pre nego što klijentu pošaljemo predloge logotipa. Za izradu predloga logoa nam je potrebno 4-5 dana.

 

3. Odabir i usaglašavanje logotipa

U ovoj fazi pravimo odabir logotipa zajedno sa klijentom i vršimo usaglašavanja. Uvek se desi da neko želi da se nešto izmeni ili doradi. U okviru ponude imate mogućnost dve revizije pre finalizovanja logotipa.

 

4. Finalizovanje logotipa i definisanje

U ovoj fazi definišemo boje i tipografiju (fontove), pravimo fajlove za dalju primenu u štampi (vektori), i primenu na računaru i internetu (bitmape).

 

5. Dostava fajlova klijentu

Klijentu šaljemo sve fajlove kao i korišćene fontove. Klijent time postaje vlasnik logotipa.

Bookmark and Share Izrada logotipa za firme, sajtove, grupe, agencije i pojedince - logo dizajn

Porucite izradu logotipa odmah - Logo dizajn