Profesionalne usluge dizajna logotipa - logo dizajn

InterGast logo dizajn

Logo dizajn usluge izrade logotipa - logo dizajn

Klijent

InterGast, BiH

ZADATAK

Proces dizajna logotipa InterGast podrazumevala je stilizaciju slova “I” i “G” sa formom koja asocira na protok energije i kruzicem koji predstavlja ucesce ljudskog faktora u tome.

STATUS

Logotip je uspešno realizovan.

Korišćena znanja

Corel X5
Adobe Photoshop CC
Izrada logotipa za firme, sajtove, grupe, agencije i pojedince - logo dizajn
Porucite izradu logotipa odmah - Logo dizajn