Profesionalne usluge dizajna logotipa - logo dizajn

Villa Aria logo dizajn

Logo dizajn usluge izrade logotipa - logo dizajn

Klijent

Villa Aria, Budva, Crna Gora

ZADATAK

Izrada logotipa za Villa Ariu je podrazumevala vizuelno oblikovanje slova A sa talasastim formama sto treba da aludira na spoj mora i elegancije

STATUS

Logotip je uspešno realizovan, a klijent je najavio nastavak saradnje u vidu dizajna brosure i promotivnog prospekta

Korišćena znanja

Adobe Ilustrator
Adobe Photoshop CS6
Izrada logotipa za firme, sajtove, grupe, agencije i pojedince - logo dizajn
Porucite izradu logotipa odmah - Logo dizajn